30 Ayat Alkitab yang Menguatkan dalam Masalah bagi Orang Percaya

√ Quality Checked Pass quality & checking

Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu yang tentunya baik. Begitu juga dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dengan tujuan yang baik. Allah bahkan sudah menyiapkan rencana yang terbaik bagi manusia di dalam kehidupannya. Hal ini Ia persiapkan agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik. Namun, meski Allah itu Maha Kuasa, Allah kita bukanlah Allah yang otoriter. Ia adalah Allah yang penuh kasih kepada semua ciptaannya, terutama manusia. Ia tidak memaksakan kehendak-Nya kepada kita. Oleh karena itu, Allah memberikan manusia akal budi dan kehendak bebas. Kehendak bebas itu dapat kita pakai untuk menentukan apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan. Tentang hal ini dapat kita baca lebih lanjut di ayat Alkitab tentang kemerdekaan.

Dengan kehendak bebas tersebut, kita dapat memilih untuk mengikut jalan Tuhan atau mengikuti kedagingan kita. Sayangnya, semua manusia telah jatuh dalam macam-macam dosa menurut Alkitab. Kita tidak dapat lepas dari kedagingan kita. Kemudian kita seringkali memakai kehendak bebas yang telah Allah berikan untuk memenuhi nafsu kedagingan kita. Hal ini kemudian membawa dan menjerumuskan kita ke dalam masalah.Masalah seringkali datang ketika kita berusaha untuk memenuhi kedagingan kita. Namun, masalah pun juga dapat muncul ketika kita berusaha mengikuti jalan Tuhan. Masalah tidak pernah kita duga kapan datangnya, tetapi ia pasti datang. Di tengah masalah yang datang, kita pasti terus berusaha mencari solusi dari masalah tersebut. Banyak orang yang merasa tertantang dengan adanya masalah.

Mereka merasa masalah dapat membawa mereka naik ke satu level kehidupan yang lebih tinggi. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang kekuatan. Sayangnya, tidak banyak juga orang yang merasa lelah dengan masalah yang mereka hadapi. Mereka kemudian memilih untuk menyerah, bukan hanya dari masalah itu, bahkan dari kehidupan.Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh kalah dengan masalah. Kita harus kuat menghadapi masalah sesuai yang dikatakan dalam ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah. Allah ingin kita teguh berdiri menghadapi masalah tersebut. Allah ingin kita terus percaya bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah kita jauh lebih besar. Ia pun memberikan janji Tuhan bagi orang percaya. Berikut beberapa ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah untuk menjadi sumber motivasi kita.

 1. Amsal 18:14, Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
 2. Efesus 6:10-11, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
 3. FIlipi 1:6, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
 4. Filipi 4:6-7, Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
 5. Filipi 4:13, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
 6. Kisah Para Rasul 10:4, Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: “Ada apa, Tuhan?” Jawab malaikat itu: “Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengikat engkau.
 7. 1 Korintus 10:13, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
 8. Matius 11:28, Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
 9. Mazmur 4:4, Ketahuilah, bahwa TUHAN telah memilih bagi-Nya seorang yang dikasihi-Nya; Tuhan mendengarkan, apabila aku berseru kepada-Nya.
 10. Mazmur 18:33, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata;
 11. Mazmur 118:24, Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya!
 12. Nahum 1:7-8, TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap. 
 13. 1 Petrus 5:7, Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
 14. Roma 8:28, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
 15. Roma 8:31, Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
 16. 2 Tesalonika 3:3, Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.
 17. Ulangan 31:6, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
 18. Ulangan 31:8, Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”
 19. Yeremia 29:11, Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
 20. Yesaya 40:29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
 21. Yesaya 40:31, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuaran baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekutan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
 22. Yesaya 41:10, Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
 23. Yesaya 43:2, Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
 24. Yesaya 46:4, Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
 25. Yohanes 3:16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
 26. Yohanes 14:1, Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.
 27. Yohanes 14:16-17, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 
 28. Yohanes 16:33, Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku tetap mengalahkan dunia.”
 29. Yosua 1:5, Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
 30. Yosua 1:9, Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.”

Itulah beberapa ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah. Dalam kehidupan, kita memang tidak mungkin luput dari masalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus membaca ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah ini. Kita perlu terus kuat dan berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini menjadi salah satu cara memelihara iman menurut agama Kristen. Allah kita bukanlah Allah yang biasa-biasa saja. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia mampu untuk mengangkat kita keluar dari segala masalah. Allah mampu membuka jalan keluar dengan mudahnya bagi kita. Namun, Allah mau kita mengalami pertumbuhan. Ia tidak ingin memberikannya dengan instan. Allah ingin kita benar-benar menunjukkan kebergantungan kita terlebih dahulu kepada Allah.

Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, itu menjadi kesukaan bagi Allah. Allah ingin kita meletakkan iman kita sepenuhnya kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Bukan kita sendiri yang memiliki hidup ini, tetapi Allah lah yang memiliki seluruh aspek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membiarkan Allah yang mengambil kendali dalam hidup kita. Jangan bersikap egois, merasa diri mampu mengatasi segala masalah. Ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah ini memang perlu untuk terus kita baca. Namun, kita tidak boleh lupa untuk juga mengerjakan apa yang diminta oleh ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah ini. Kita tetap harus berdoa, meminta Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita menghadapi masalah. Kita pun harus tetap mampu mengucap syukur dan bersukacita di tengah masalah yang kita hadapi. Kiranya segala kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan memberkati.

fbWhatsappTwitterLinkedIn