3 Doa Kristen untuk Persalinan oleh Ibu, Ayah, dan Kerabat

Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Kehidupan di dunia ini dimulai pada masa penciptaan. Selama enam hari, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk penciptaan manusia. Manusia […]