Hubungan Renaissance Dengan Munculnya Reformasi Gereja Dalam Persebarannya

Abad pertengahan yang dinamai sebagai zaman kegelapan, ditandai dengan kuatnya kekuasaan dan dogma Gereja dalam segala aspek kehidupan masyarakat Eropa. Berakhirnya Perang Salib mengawali dimulainya zaman Renaisans, dimana minat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Diantaranya pemikiran mengenai perlunya mengurangi kuasa gereja dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari […]