Pelajaran Utama Dari Ayat Alkitab Tentang Gaya Hidup Modern

Dalam zaman modern ini banyak orang berlomba-lomba menunjukkan gaya hidupnya dan cenderung individualis. Dalam artikel ini kita akan membahas bagaimana gaya hidup yang semestinya diterapkan umat Kristen.

10 Pandangan Iman Kristen Terhadap Gaya Hidup Modern

Pandangan Iman Kristen Terhadap Gaya Hidup Modern Dalam KBBI, gaya hidup adalah tingkah laku seorang individu di dalam masyarakat. Sedangkan gaya hidup modern adalah tingkah laku yang mengikuti tuntutan zaman. Seseorang cenderung berpikiran terbuka terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Ia juga akan lebih menghargai waktu. Perubahan pun akan dilakukan terus menerus. Namun, perubahan tersebut cenderung […]